تاریخی

, نمایشگاه خورشید بر روی خاک

نمایشگاه خورشید بر روی خاک

چند قرن تاریخ در چند دقیقه تماشا تلاش های بی نظیر برادران ابراهیمی و سایر دوستان در برگزاری نمایشگاه خورشید بر روی خاک در چاهنو سفلی (بعد از پردیس دهشیخ) مکانی برای بازدید علاقه...

ادامه مطلب
, قسمت دوم انتخابات

قسمت دوم انتخابات

بدون شرح

ادامه مطلب
, قسمت اول انتخابات

قسمت اول انتخابات

به اصرار دوستان  مرور خاطرات از نگاه دوربین      

ادامه مطلب