ورزشی

, ورزشکاران

ورزشکاران

در هوای گرم پاییز جنوب ، با چه حرارت و جنب و جوش خاصی به ورزش فوتبال پرداختند و من شدم مربی و آقای شمسی مربی محترم تربیت بدنی هم شد داور مسابقه….

ادامه مطلب