نتیجه ی انجمن اولیاء و مربیان

نتیجه ی انجمن اولیاء و مربیان

ضمن تقدیر و تشکر از انجمن محترم سال قبل ، انجمن اولیاء و مربیان جدید حضورتان معرفی می گردد:

 

1- خانم سورغالی

۲- دکترقنبری

۳-آقای ایزدی

۴-خانم جهانبانی

۵-حاج آقا موسوی

۶-آقای روحی

و اعضاء علی البدل

۱- مهندس ضیغمی

۲-مهندس حیاتی

۳-آقای حیدری پور

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف