روز دوم در دفتر نماینده

روز دوم در دفتر نماینده

دیدار امام جمعه ی محترم بخش چاهورز و جمعی از معتمدان آن بخش و درخواست پیگیری مشکل آب

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف