بهداشت دهان و دندان در مدرسه

بهداشت دهان و دندان در مدرسه

به لطف آقای مرادی از شبکه بهداشت و درمان کلاس های اول تا پنجم دبستان هاجر مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

 

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف