دهمین تعزیه ی کشوری در لامرد

دهمین تعزیه ی کشوری در لامرد

مجموعه ی فرهنگی ،آموزشی و درمانی ابوفاضل (موقوفه بیت العباس) لامرد ، برای دهمین بار ، میزبان تعزیه ی کشوری شد.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف