درختکاری

درختکاری

هر درخت به تنهایی ۲۲ کیلوگرم گاز دی اکسید کربن را در یک سال جذب می کند؛
پس” اجازه دهیم  زنده بمانند ”
روز درختکاری مبارک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لامرد: مهندس حسینی فرماندار شهرستان لامرد ضمن عرض تبریک به مناسبت روز درختکاری گفت: اگر ما طبیعت را دست خوش تغییر نکنیم و اجازه دهیم که به همان نظم خود پایدار و استوار بماند هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد چرا که خداوند این نظم را برقرار کرده است.

حسینی افزود: جمعیت روز به روز در حال افزایش است و استفاده از طبیعت گسترده تر می شود قائدا اکوسیستم  دچار تغییر تحول و دستخوش دگرگونی می شود

فرماندار لامرد پایان سخنان خود گفتند: راهکار این است که هر آنچه از طبیعت میگیریم به درست به طبیعت برگردانیم و ما باید درختکاری را در سطح شهر گسترش دهیم .

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف