به بهانه هشتم اسفند؛ سالروز تاسیس امور تربیتی

به بهانه هشتم اسفند؛ سالروز تاسیس امور تربیتی

مربیان پرورشی ،ناخدای روح مدرسه اند.باغبان بذر افشان مزرعه…

اردوی همکاران به پارک میگو – نخل تقی عسلویه

رفتند و گفتند و شنیدند و خوردند و خسبیدند و بدویدند و بیامدند و به یادگار بماند آن چه در تصاویر زیر شاهدید که خدا داند ، لطفی بالاتر از یک لحظه با دوست بودن نیست.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف