بیمارستان ولیعصر (عج) لامرد

بیمارستان ولیعصر (عج) لامرد

بازدید از بیماران بستری شده در بیمارستان ولیعصر (عج) لامرد در آستانه سال جدید

بعضی از تصاویر برگرفته از دکتر سید محسن علوی نماینده محترم شهرستان های لامرد و مهر و لامرود می باشد.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف