ستاد اسکان

ستاد اسکان

توجه کامل به همه نیازهای مسافرین نوروزی و گسترش فرهنگ میهمان نوازی ،توصیه فرماندار لامرد به همه مدیران اجرایی مرتبط با ستاد تسهیلات سفر های نوروزی

 

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف