رئیس دادگاه ویژه روحانیت فارس

رئیس دادگاه ویژه روحانیت فارس

حجة الاسلام و المسلمین سبحانی نیا رئیس دادگاه ویژه روحانیت فارس به همراه معتمدین مرکز دهستان شیخ عامر با مهندس عبدالله حسینی دیدار کرد.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف