در انتخابات شورای شهر به چه کسی رأی ندهیم؟

در انتخابات شورای شهر به چه کسی رأی ندهیم؟

۱٫ کسی که فرزند هنر خویشتن نیست و زیر پرچم دیگران به رسمیت شناخته می شود.

۲٫ کسی که تابعیت دوگانه دارد و بسته به شرایط روز هم می تواند اصلاح طلب باشد و هم اصولگرا.
۳٫ کسی که سوادش از کسانی که بر آنها نظارت خواهد کرد کمتر باشد.
۴٫ کسی که در نظر دارد از شورای شهر به عنوان مرحله گذر و سکوی پرتاب به مراتب بالاتر استفاده نماید.
۵٫ کسی که شجاعتی در او نمی بینیم تا افراد متخلف را به جامعه معرفی کند.
۶٫ کسی که در سازمان های مردم نهاد _ به خصوص سازمان های غیردولتی زیست محیطی _ عضویت نداشته باشد.
۷٫ کسی که نسبت به وفاداری به جناح سیاسی ایی که از آن برخاسته است، تعهد اخلاقی نمی دهد.
۸٫ کسی که دیروز اصولگرا، امروز اعتدال گرا و فردا دوباره اصولگراست.
۹٫ کسی که با شفافیت پاسخگوی عملکرد گذشته خود نیست.
۱۰٫ کسی که ثلاثه محصوره را دوست نداشته باشد.
۱۱٫ کسی که رابطه درآمد شهرداری با توسعه کتابخانه ها، افزایش سرانه مطالعه و رشد آگاهی عمومی را بررسی نکرده نباشد.
۱۲٫ کسی که خیلی راحت قول می دهد و هر تعهدی را به سادگی گردن می گزارد.

سعید سروش
۹۶/۱/۱۲

و کلام آخر اینکه:

عمریست که ما گم شدگان گرم سراغیم
شاید کسی از ما خبری داشته باشد

بیدل دهلوی

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف