هنرمند خطه ی جنوب

هنرمند خطه ی جنوب

بازدید از پنجاه و چهار هزار عکس از عکاس ،هنرمند ،شاعر ،سازنده ی ساز بلبل فارسی ،خطاط و مترجم جناحی در یک روزجمعه بهاری از ماه زیبای فروردین

 

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف