۲۱ تیر روز بدون پلاستیک

۲۱ تیر روز بدون پلاستیک

بی شک یکی از نشانه های پیشرفت و راحتی جوامع بشری پلاستیک و نایلون است اما این اسباب راحتی هم اینک با سرعت زیادی در حال نابودی محیط زیست است اما هنوز دیر نشده است و هر روز با مصرف حداقل یک کیسه نایلونی می شود سرعت تخریب محیط زیست را کمتر کرد.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف