جشن شکوفه ها (قسمت دوم)

جشن شکوفه ها (قسمت دوم)

 

تشریف فرمایی جناب آقای گشتاسبی و جناب شمس (کارشناسان محترم سازمان ) به همراه همکاران اداری شهرستان لامرد در مراسم جشن شکوفه های کلاس اول دبستان سیزده آبان

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف