پیاده روی خانوادگی در منطقه ی تجاری اقتصادی دهشیخ

پیاده روی خانوادگی در منطقه ی تجاری اقتصادی دهشیخ

دیروز ورزشگاه ستاره جنوب دهشیخ ، شاهد ورزشکاران و ورزش دوستانی بود که به اتفاق خانواده های خود پیاده روی کردند.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف