سه روز پایانی مهر

سه روز پایانی مهر

جشن قرآن کلاس پنجم الف، هفته ی تربیت بدنی ،نصب بُرد هوشمند کلاس پنجم ب ، دانش آموزان باادب افاغنه(۸۴ نفر) و سفره ی سلامت کلاس چهارم الف از نگاه دوربین

 

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف