نصب آخرین بُرد هوشمند

نصب آخرین بُرد هوشمند

کار آن کرد که تمام کرد.

سال نود بود که اولین بُرد و دیتا پروژکتور در کلاس اول خودم به همت اولیاء کلاس نصب شد.سالی که زلزله بود و تخریب.و امروز به همت و تلاش اولیاء محترم دبستان سیزده آبان ،آخرین بُرد نیز در کلاس سوم ج نصب شد تا دغدغه ی این وسیله ی آموزشی نداشته باشیم.درود بر خیرین بزرگوار

نصب سیستم صوتی در نمازخانه و سفره ی سلامت کلاس سومی ها

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف