همایش همکاران فرهنگی در سیزده آبان

همایش همکاران فرهنگی در سیزده آبان

یک دوره ی هم اندیشی دوره ی اول همکاران به میزبانی دبستان سیزده آبان با کیفیت خوب و شایسته برگزار شد.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف