نواﺧﺘﻦ ﺯﻧﮓ اﺳﺘﻜﺒﺎﺭ ﺳﺘﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﻣﺪرسه ۱۳ آبان لامرد

نواﺧﺘﻦ ﺯﻧﮓ اﺳﺘﻜﺒﺎﺭ ﺳﺘﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﻣﺪرسه ۱۳ آبان لامرد

قسمت دوم

تصاویری از نواﺧﺘﻦ ﺯﻧﮓ اﺳﺘﻜﺒﺎﺭ ﺳﺘﻴﺰﻱ در دبستان سیزده آبان

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف