مراسم یلدا

مراسم یلدا

یلدا را به خاطر بسپار که تاریکی مُردنی است اگر سیاهی را با نورآگاهی نظاره کنیم.

 مهربانان و مهربانوان عزیز، ما از سلاله آنانی هستیم که درازترین شب خویش را نمی خوابیدند تا نور را به خانه بخوانند و مرگ تاریکی را جشن بگیرند.در پیامی خواندم زندگی آن قدر شیرین است که برای یک دقیقه با هم بودنش باید جشن گرفت.

شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید….

برگزاری مراسم یلدا در مدرسه ی سیزده آبان به همت تلاش همکاران ،اولیاء و دانش آموزان عزیز

 

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف