زنگ انقلاب در دبستان سیزده آبان نواخته شد

زنگ انقلاب در دبستان سیزده آبان نواخته شد

زنگ انقلاب همزمان با سراسر کشور با حضورمهندس اسداللهی فرماندار، آقای انصاری مدیر آموزش و پرورش ، جناب سرهنگ عبداله زاده فرمانده ناحیه مقاومت سپاه ، صادقی رئیس فرهنگ و ارشاد ،  و جمعی از مسئولین در دبستان ۱۳ آبان نواخته شد .
زنگ انقلاب همزمان با سراسر کشور به صورت نمادین در آموزشگاه ۱۳ آبان توسط مهندس اسداللهی فرماندار وسایر مسئولین به صدا درآمد و دانش آموزان نیز برنامه هایی متناسب با ایام فاطمیه ودهه مبارکه فجر اجرا نمودند.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف