زیباسازی راه پله ها

زیباسازی راه پله ها

امروز راه پله های مدرسه با ضرب اعداد تزیین کردیم تا علاوه بر زیباسازی راه پله ها، آموزش ضرب و تکرار آن در معرض دید دانش آموزان عزیز قرار گیرد.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف