بازدید از شهرستان قیر و کارزین

بازدید از شهرستان قیر و کارزین

توفیقی شد تا به اتفاق دوستان خوب و همکاران بامرام آموزشی از اداره ی آموزش و پرورش شهرستان قیر و کارزین و مدارس دخترانه میثم  ، پسرانه ی موزیری و دخترانه زینبیه بازدید کنیم.تجربه ی خوبی بود و از تمام همکاران اداری و آموزشی شهرستان قیر و کارزین با آن پراکندگی جغرافیایی و کمبود نیروی انسانی در حوزه ی آموزش ، با فراغ بال ما را را پذیرفتند و روز به یادماندنی رقم خورد.

 

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف