دوستانی به وسعت تاریخ سیراف

دوستانی به وسعت تاریخ سیراف

سیراف (صورت قدیمتر: سیراب) در بعضی نوشته‌ ها صیراف نیز نوشته شده‌ است. شهری باستانی واقع در بخش مرکزی شهرستان کنگان در استان بوشهر یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی استان بوشهر در جنوب ایران است. سیراف یکی از قدیمیترین بنادر ایران است که زمانی دارای رونق فراوانی بوده‌ است. شهر باستانی «سیراف» دارای معماری خاصی است که بسیار شبیه به روستای ماسوله در شمال کشور می‌ باشد. بندری که در آن زمان بیش از سیصد هزار نفر جمعیت داشته و به دلیل آزادمنشی دینی در این بندر بین‌ المللی پیروان مذاهب گوناگونی همچون: زرتشتیان، مسیحیان، مانویان، یهودیان، بوداییان و ملیت هایی مثل رومیان، یونانیان و چینی ها در این بندر زندگی می کرده‌ اند. گورستان های بازمانده از پیروان دین های گوناگون در این شهر باستانی نشانگر آزادی دینی این بندر ایرانی ست. با توجه به حضور تمدن ها، ادیان و مذاهب مختلف و زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر، سیراف را شهر گفتگوی تمدن ها نیز می نامند. هم اکنون چهار اثر تاریخی سیراف شامل قبور سنگی و چاهها، گور سیبویه، مسجد جامع و قلعه نصوری به ثبت ملی رسیده و با توجه تصویب هیأت دولت، نام بندر طاهری به بندر سیراف تبدیل گردیده و این بندر واجد شرائط ثبت در فهرست آثار جهانی و یونسکو می باشد.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف