ستاد اسکان

ستاد اسکان

بازدید فرماندار محترم شهرستان لامرد باتفاق ریاست محترم اداره آموزش و پرورش و سایر مسولین ادارات و نهادها از دبستان سیزده آبان به عنوان یکی از مکان های درجه یک ستاد اسکان شهرستان

هشت کلاس از سیزده کلاس آموزشگاه سیزده آبان ،پذیرای میهمانان عزیز خواهد بود.آمدن بهار ،بهانه ای شد برای با هم بودن….

آقای هادی سنایی ، کارشناس محترم تعاون و دبیر ستاد اسکان از آمادگی برای پذیرش هزار میهمان در هر شب خبر داد که آمار قابل توجهی است.

سالم باشید.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف