راهبران آموزشی

راهبران آموزشی

همایش نظارت راهبران آموزشی جنوب استان با حضور کارشناسان محترم  آقای گشتاسبی و آقای عطادوست از اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در شهرستان لامرد و دبستان شهید برزگر

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف