کلاس ششمی ها

کلاس ششمی ها

با سلام و احترام

در جهت اجرای برنامه کشوری « پایه ششم عاری از پوسیدگی دندان»، بدینوسیله برنامه مراجعه دانش اموزان هر مدرسه به مراکز درمانی مشخص شده به پیوست ارسال می گردد. مقتضی است مدیران محترم با عنایت به نکات ذیل در زمینه اطلاع رسانی شایسته  به دانش آموزان و اولیا آنان جهت مراجعه به موقع و مطابق با برنامه به مرکز درمانی مشخص شده؛ اقدام نمایند.

نکات قابل توجه:

۱- کلیه دانش آموزان پایه ششم سال تحصیلی جاری می بایست به مراکز درمانی مشخص شده مراجعه نمایند و خدمات دندانپزشکی دریافت نمایند.

۲- تاکید گردد که دانش آموزان مطابق برنامه مشخص شده بطور حتم به مرکز درمانی مربوطه مراحعه نمایند.

۳- دانش آموزان پس از مراجعه به مراکز درمانی و دریافت خدمات لازم، حتما گواهی مربوطه از مرکز درمانی دریافت نمایند. ارایه این گواهی در هنگام ثبت نام به مدارس متوسطه اول الزامی می باشد.

۴- اگر والدین دانش اموزان تمایل به استفاده از خدمات آزاد و غیر دولتی برای فرزند خود دارند؛ می بایست یک گواهی از دندانپزشک غیر دولتی که شامل خلاصه ای از اقدامات انجام شده، نوع خدمات گرفته شده و همچنین نداشتن دندان پوسیده دیگر باشد دریافت نمایند و جهت تایید نهایی به مرکز دولتی مشخص شده برای هر مدرسه مراجعه نمایند.

۵- دانش آموزان منطقه چاهورز به مرکز درمانی چاهورز مراجعه نمایند.

۶-  دانش آموزان تبعه افغانی باید کلیه هزینه ها را پرداخت نمایند.

۷- توجه گردد که انجام معاینات، فشیور سیلنت، فلوراید تراپی و ترمیم دندان شماره ۶ دانش آموزان رایگان است و برای خدمات دیگر تنها ۳۰ درصد هزینه ها باید دانش آموز  پرداخت کند.

۸- چنان چه دانش آموزی نیاز به عصب کشی داشته باشد به مرکز دندانپزشکی غیر دولتی ارجاع داده می شوند.

دانش آموزان عزیز کلاس ششم  دبستان سیزده آبان روزهای ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ تیرماه به مرکز درمانی صدیقه طاهره مراجعه نمایند.

با تشکر

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف