طرح سنجش

طرح سنجش

روز سه شنبه ۱۹ تیر ماه نوبت طرح سنجش کلاس اولی های دبستان سیزده آبان است.اگر یکی از شما به هر دلیل قادر به حضور نمی باشید ، حتما در خصوصی پیام دهید تا نوبت گیری برای فرزند شما انجام نگیرد.اگر چنانچه نوبت برای فرزند شما گرفته شود و تشریف نیاورید ،برای نوبت گیری بعدی باید مبلغ  ده هزار تومان پرداخت نمایید.مدارک و جزییات بیشتر بر روی عکس زیر کلیک کنید:

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف