نوبت سنجش

نوبت سنجش

اسامی دانش آموزان و ساعت حضور این عزیزان در روز سه شنبه ۱۹ تیرماه (روز افتتاح پایگاه سنجش اولیه نوع ب ) در تصویر زیر:

10.gif

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف