مسابقه طناب کشی

مسابقه طناب کشی

مدت زمان زیادی از مسابقه ی طناب کشی نگذشته بود که احساس کردم طناب در حال پاره شدن است.جهت جلوگیری از برخورد گره وسط طناب به صورت بچه ها ، دو طرف گره را گرفتم که ناگهان طناب پاره شد و نزدیک به دو هفته است که  از ناحیه دست راست ضربه فنی شدم …..

و فهمیدم مسابقه طناب کشی هم یکی از ورزش های خطرناک اسنت….

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف