از همه جا قسمت ۱

از همه جا قسمت ۱

مسابقات شطرنج و دارت ویژه فرهنگیان و دانش آموزان و ….

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف