سیزده آبان

سیزده آبان

سعادتی شد تا امسال نیز در خدمت همکاران ارجمندی باشیم که اکثرا جوان ، پرتلاش و باانگیزه هستند.خدمتی بالاتر از این نیست که در جمع ۴۲۰ فرشته ی زمینی باشی.آقای قاسمی معاون اجرایی ، آقای ابراهیمی معاون پرورشی، آقای نوذری و سرکارخانم بهمنی معاونین آموزشی ، آقای رحمانی و سرکارخانم رضایی آموزگاران کلاس اول، آقای شیروانی و سرکارخانم نکویی آموزگاران کلاس دوم ، آقایان نیرومند و سلطانی آموزگاران کلاس سوم ، سرکارخانم اکتفایی و آقای ابراهیمی آموزگاران کلاس چهارم ، سرکارخانم باقری ، آقای جاویدی طلب و سرکارخانم بهمنی آموزگاران کلاس پنجم ، آقایان صحراگرد و هوشیار آموزگاران کلاس ششم  و آقای چاشوری معلم یار در سال ۹۸- ۹۹ معرفی شدند.

کارگاه ارزشیابی توصیفی و اصول کلاس داری ۱۲۰ نفر از همکاران بخش مرکزی و چاهورز به میزبانی دبستان سیزده آبان طی دو روز در حال برگزاری است. باتشکر

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف