افاغنه و دانش آموزان جدیدالورود در دو قاب

افاغنه و دانش آموزان جدیدالورود در دو قاب

دبستان سیزده آبان امسال نیز پذیرای دانش آموزان افاغنه و دانش آموزانی است که از کلاس دوم تا ششم از دیگر مدارس به جمع ما پیوستند.

 

 

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف