اعضاء جدید انجمن اولیاء و مربیان

اعضاء جدید انجمن اولیاء و مربیان

اعضاء جدید انجمن اولیاء و مربیان دبستان سیزده آبان برای یک سال تحصیلی مشخص شد.از عزیزانی که سال قبل  با مدرسه همکاری داشتند ، صمیمانه تقدیر و تشکر می نمام.

۱- مهدی مهرآوران   ۲- میثم برزگر    ۳- الیاس  کریمی    ۴- بهمن  سلیمانی   ۵- علی اصغر  صفری

سیده زکیه علوی –  زهرا  صنعتی-   سید هادی هاشمی – مصیب دلگشا

علی رفیعی – موجب آشوری ( ابراهیمی )

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف