نقاشی با موضوع کرونا

نقاشی با موضوع کرونا

از نقاشان نونهال و نوجوان شهرستان لامرد تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لامرد ، از نقاشان آینده دار شهرستان لامرد که با موضوع کرونا ، اثر خود را خلق کرده بودند ، در سالن شهید انصاری تقدیر شد.

۱- سید سامان هاشمی از علامرودشت  ۲- دنیا و آیلار عارف نیا  از چاهورز   ۳- حمیدرضا  دادخوار از اشکنان ۴- مینا  کوهنورد  ۵- علیرضا و حسین اسدی  ۶ – محمدمهدی پروانه  ۷ – محمدحسین توانگری ۸ – محمدحسین حسن پور ۹- شروین رحیمی ۱۰- کوثر و امیررضا رمضانی ۱۱- کمیل ستوده ۱۲- نوید و سعید شجاعی ۱۳- علی ، سجاد و حسین شیخ زاده ۱۴- محمد کیان آرا  ۱۵- حسین مرادی   از لامرد

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف