از آزمایش تا رزمایش

از آزمایش تا رزمایش

مانور زلزله ، ساختمان در حال احداث مدرسه ی جدید ابوفاضل (ع) ، آزمایش های درس علوم و……از نگاه دوربین

anigif

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف