کنفرانس و پاورپویینت

کنفرانس و پاورپویینت

در این هفته استارت کنفرانس دادن بچه ها را زدم.بعضی ها خجالتی و کم رو و بعضی ها هم در حد رییس جمهور……ولی در کل از نفس کار راضی بودم.صحبت بچه ها از روی عکس و نگاهشان به مطالبی که در دستشان گرفته بودند و از حفظ توضیح می دادند ، خیلی برای من جالب بود.به یاد دانشگاه افتادم و کنفرانس های بی نتیجه ی آن روزها…..ولی آقا پرهام کار متفاوتری انجام داده بود و آن هم پاورپویینتی که خودتان ببینید.البته به زودی عکس همه بچه های کنفرانسی برایتان ارسال می کنم.

پرهام

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف