دیدار با فرماندار

دیدار با فرماندار

نشست مدیر ، معاون و اعضاء انجمن و هیات امناء آموزشگاه ابوفاضل (ع) با مهندس منصوری فرماندار شهرستان لامرد

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف