عکس های طرح سنجش قسمت دوم

عکس های طرح سنجش قسمت دوم

دومین قسمت از عکس های طرح سنجش از نگاه دوربین

حضور فرماندار گرفته تا رئیس شبکه ی بهداشت و …

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف