کلاس اول الف۹۴

مهدی روحی مهرزاد مهر آوران مهدی شیری مهدی باقری محمدمهدی خورسند محمدصادق زائری محمدعلی علی پور محمدمتین زینلی محمدمتین قزلباش محمدممهدی عباسی محمدامین بهادر محمدامین امینی فرزاد شهیدی علی پایمرد عبدالله صفری سینا حیاتی سینا سیفی شایان راستی طاها دهدار عادل زائری سیدمهدی موسوی سیدحمزه فرزانه سیدحسین موسوی حمیدرضا منصوری حمیدرضا پاسلار ابوالفضل ظریف امیرعلی شمسی امیرمحمدشعبانی اهورا کریمی پارسا غفاری ابوالفضل آزادی